MENUOpen menu Een tafel reserveren ORDER

Algemene voorwaarden

Verantwoordelijk voor deze Algemene voorwaarden is:
Boi Boi B.V.
Pieter Vlamingstraat 56 h
1093 AG Amsterdam
The Netherlands
Manager: Richard Derks
Phone: +31 20 6933131
Email: info@boiboi.nl

Introductie

Deze algemene voorwaarden zijn toepasbaar op klanten (“klanten”, “u”) die gebruik maken van de diensten van Boi Boi. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig aangezien ze slaan op alle diensten die Boi Boi aanbiedt. Op www.boiboi.nl (consisting of various sites, together referred to as “Website”), is de meest recente versie van deze algemene voorwaarde beschikbaar. Klanten kunnen deze algemene voorwaarden printen of op hun browser opslaan. Boi Boi mag deze algemene voorwaarden ten alle tijden op eigen goeddunken herzien. Door het plaatsen van een bestelling op de website van Boi Boi stemt de klant in met deze algemene voorwaarden. De website is een platform om catering diensten te faciliteren van geselecteerde cateraars (“PARTNER CATERAARS”) en om tot een conclusie te komen met betrekking tot respectievelijke contacten. Boi Boi zelf voorziet niet in de catering diensten die op de website tentoon worden gesteld. Boi Boi faciliteert uitsluitend de diensten van PARTNER CATERAARS. De PARTNER CATERAAR is uitsluitend verantwoordelijk voor de bestelde diensten. CATERWINGS fungeert als een agent voor zijn PARTNER CATERERS en sluit contracten namens de PARTNER CATERAARS met de klanten. Het toepassingsgebied voor de catering diensten wordt onderhandeld door Boi Boi als een agent voor PARTNER CATERAARS via de website. De PARTNER CATERAARS’ diensten zijn onderhevig aan de PARTNER CATERAARS’ algemene voorwaarden. CATERWINGS stelt klanten in staat om te kiezen tussen een groot aanbod aan PARTNER CATERAARS, organiseert de selectie en bestellingsproces, klanten service en een waarderingsmogelijkheid voor geleverde catering diensten. Klanten kunnen contact zoeken met Boi Boi om over de details van de catering service te onderhandelen. Voor deze diensten rekent Boi Boi een commissie. Verder hebben PARTNER CATERAARS CATERWINGS gemachtigd om betalingen af te handelen. Boi Boi verzamelt alle betalingen en facturen in naam van de PARTNER CATERAAR. Alle betalingen worden doorgestuurd naar PARTNER CATERAAR na het leveren van de catering dienst.

1. Boi Boi’s Service

1.1. Boi Boi brengt cateraars en potentiële klanten samen door middel van het aanbieden van een online platform dat voorziet in (i) een manier om bij verschillende cateraars te bestellen (ii) het verwerken van bestellingen en betalingen (Boi Boi’s “Services”).

1.2. Boi Boi presenteert menu’s van verschillende “PARTNER CATERAARS”, en verwerkt bestellingen namens hen. De maaltijden die worden besteld via de website worden bereid door de PARTNER CATERAARS met wie de klant een onderlinge overeenkomst aan gaat.

1.3 In aanvulling van deze algemene voorwaarden gelden ook de algemene voorwaarden van de PARTNER CATERAARS. De respectieve PARTNER CATERAAR’s algemene voorwaarden zijn beschikbaar tijdens de bestelling en op de website.

2. De klant zijn verplichtingen

Alle klanten die van Boi Boi ’s diensten gebruik maken

 • – moeten op zijn minst 18 jaar oud zijn;
 • – fysiek in staat zijn om orders in ontvangst te kunnen nemen;
 • – het op geen enkele manier aanbieden, doorverkopen van Boi Boi ’s diensten, het toestaan van gebruik maken van de dienst door derden, om wat voor reden dan ook zonder schriftelijke toestemming van Boi Boi;
 • – het geven van echte, accurate en betrouwbare informatie;
 • – het updaten van de contactgegevens van de klant zodra deze veranderen;
 • – alle mogelijke middelen in werking stellen om inlog gegevens voor zichzelf te houden, en Boi Boi op de hoogte stellen wanneer hier aan getwijfeld wordt;

3. Registratie

3.1. Om een bestelling te kunnen plaatsen zijn klanten verplicht om zich te registreren. Klanten kunnen zich tijden het polaatsen van een bestelling registreren of afzonderlijk zonder een bestelling te plaatsen. Registratie is mogelijk.

 • – De Boi Boi klanten service is beschikbaar op: +31206933131 of
 • – online op de Website door het invullen van het volledige formulier of tijdens een bestelling.

3.2. Acceptatie van de registratie is onderhevig aan het goeddunken van alleen Boi Boi. Wanneer acceptatie plaatsvindt is registratie een feit.

3.3. Klanten mogen in geen geval een ander persoon of een andere identiteit vertegenwoordigen. Hiermee wordt ook een ander persoon zijn gebruikersnaam, wachtwoord, en andere gebruikers informatie.

3.4. Boi Boi onthoud zich het recht om een klant zijn account te beëindigen en daarmee ook de toegang tot de website.

4. Bestellingsproces

4.1. Klanten kunnen een order plaatsen via de formulieren op de website. Elke bestelling specificeert de PARTNER CATERAAR, de menu’s, de hoeveelheid maaltijden, De toegepaste prijs en bezorging informatie inclusief tijd en locatie van de gewenste levering. De details van de onderhandeling kunnen met Boi Boi onderhandelt worden.

4.2. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de klant een email van Boi Boi waar in wordt bevestigd dat de klant zijn bestelling is ontvangen en dat Boi Boi ’s zijn PARTNER CATERAAR de bestelling zal evalueren. Let wel, dit betekend niet dat de bestelling ook daadwerkelijk geaccepteerd gaat worden. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door de PARTNER CATERAAR.

4.3. Zodra de PARTNER CATERAAR de bestelling bevestigd, zal de klant een email ontvangen met daarin de bevestiging van de bestelling, (“Bevestigingsmail”) dei bevestigd dat de klant zijn bestelling is geaccepteerd (onderwerp “Bevestiging van de klant zijn bestelling via Boi Boi”). Het contract tussen klant en PARTNER CATERAAR is alleen bevestigd wanneer de bevestigingsmail is gestuurd.

4.4. Het contract om catering diensten te bestellen is gevormd tussen de klant en de PARTNER CATERAAR alleen. Boi Boi maakt geen onderdeel uit van het contract. De levering van de bestelling is de volledige verantwoordelijkheid van de PARTNER CATERAAR die de bestelling accepteert.

4.5. Zodra de PARTNER CATERAAR de bestelling bevestigd, krijgt de klant een bevestigingsmail van Boi Boi in naam van de PARTNER CATERAAR(onderwerp: “Jouw bestelling Nr. […] via Boi Boi wordt verwerkt”). De verwerkingsbevestiging bevat meer informatie met betrekking tot de levering op het ophalen van de bestelling.

5. Prijzen, betalingen en facturen

5.1. De prijzen voor alle beschikbare maaltijden en diensten worden vertoont op de website en tijdens het bestellingsproces. Prijzen zijn onderhandelbaar met Boi Boi.

5.2. Alle prijzen zijn vertoond in euro’s en zijn inclusief BTW. Voor speciale verzoeken wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van de PARTNER CATERAAR.

5.3. PARTNER CATERAAR heeft Boi Boi toestemming gegeven om betalingen te ontvangen. Boi Boi ontvangt alle betalingen en facturen in naam van de PARTNER CATERAAR. De betalingen worden doorgestuurd naar de PARTNER CATERAAR na het verlenen van de catering dienst.

5.4. Boi Boi verwerkt de klant zijn betaling op de Website. Klanten kunnen kiezen voor een online betaling mogelijkheid of een betaling op factuur.

5.5. Voor betalingen via credit- or bankpas, staat de klant toe dat Boi Boi de klant zijn credit kaart of bankrekening alle openstaande bedragen in rekening brengt nadat het contract is voltooid. Verder heeft Boi Boi toestemming om derde partijen te betrekken bij het verwerken van de betalingen.

5.6. De klant stemt in met het ontvangen van elektronische facturen via email voor hun bestellingen bij Boi Boi in naam van de PARTNER CATERAAR.

6. Annulering

6.1. De klant mag een bestelling annuleren voor het ontvangen van de bevestigingsmail zonder enige extra kosten. Annulering na het ontvangen van deze bevestigingsmail is alleen mogelijk in een uitdrukkelijk toestemmen van de PARTNER CATERAAR. Contact Boi Boi om een bestelling te annuleren. Elke betaling die is ontvangen voor het annuleren van de bestelling wordt terugbetaald met hetzelfde middel als waarmee de betaling door de klant is gedaan.

6.2. Als consument mag je een bestelling annuleren binnen veertien dagen na het plaatsen van de bestelling. In dit geval ontvang je een volledige terugbetaling van het bedrag. Details met betrekking tot je statutaire recht op annulering, en daarmee uitleg over hoe hier aanspraak op te maken, zijn verschaft in het verwerkingsbevestiging. Deze provisie heeft geen affect op je andere statutaire recht als een consument. U heeft geen recht op het terugtrekken van een bestelling in geval het een bederfelijk of snel bedervend voedsel betreft, of dat het gemaakt is voor klant specifieke of gepersonaliseerde bestelling betreft.

6.3. Boi Boi heeft als doel om hoge kwaliteit na te streven. Om deze reden worden klanten uitgenodigd om contact op te nemen met Boi Boi in het geval er iets niet naar wens is wat betreft een bestelling. Het is van de groots belang voor Boi Boi dat alle PARTNER CATERAARS aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Neem alstublieft contact op met admin@boiboi.nl, in het geval van op- of aanmerkingen met betrekking tot een PARTNER CATERAAR’s diensten.

7. Maaltijden

7.1. Maaltijden kunnen gekozen worden uit een aangeboden verzameling op de website. Alle foto’s die gebruikt worden op de website zijn voorbeelden, de echte maaltijden kunnen er in werkelijkheid anders uit zien.

7.2. Maaltijden kunnen allergieën bevatten. Voor meer informatie over allergieën, neem contact op met de PARTNER CATERAAR waarbij je bestelling geplaatst is.

7.3. Wanneer klanten alcoholische dranken bestellen moeten zij op zijn minst 18 jaar oud zijn. PARTNER CATERAARS houden zich het recht voor om een bestelling te annuleren wanneer de klant niet kan aantonen ouder dan 18 jaar te zijn.

8. Website

8.1. De Website en de inhoud, watermerk, grafisch ontwerp, foto’s, video en audio data, tekst, logos en al zijn computer code is intellectueel eigendom van Boi Boi of een van Boi Boi’s dienst leveranciers en mag beschermd worden door middel van copyright, watermerk, en patent recht. Het is voor klanten verboden om dit watermerk te gebruiken, kopiëren, reproduceren, uploaden, posten, verspreiden of aanpassen in welke niet toegestane manier.

8.2. De Website mag klanten toestemming geven om content (“Content”)toe te voegen. Door het toevoegen en posten van content door de klant, geeft de klant indirect toestemming aan Boi Boi om deze content te gebruiken of quoten voor promotie doeleinden via diverse kanalen.

8.3. Waarderingen van PARTNER CATERAARS door voormalige gebruikers die worden vertoont op de website zijn alleen bedoeld voor informatie doeleinden en bevatten geen advies van Boi Boi. Boi Boi omarmt geen commentaar van gebruikers. De opmerkingen en waarderingen zijn alleen opinie van gebruikers.

8.4. Het is niet toegestaan (i) om opmerkingen op waarderingen te posten die ongepast zijn (e.g. onrechtmatig, lasterlijk of bedreigend) jegens een ander persoon or entiteit; (ii) het posten van persoonlijke gegevens (iii) elke vorm van HTML of andere programmering code. Boi Boi houdt zich het recht voor om content te verwijderen wanneer deze regel geschonden wordt.

9. Beperking van aansprakelijkheid

9.1. in de door de wet toegestane mate is de content van deze Website voorzien op een basis zonder garantie, condities or garanties wat betreft de nauwkeurigheid. Foto’s van de PARTNER CATERAAR’s Website zijn alleen voorbeelden.

9.2. Onderhevig aan clausule 9.3, wanneer wij falen aan deze voorwaarden te voldoen aan deze algemene voorwaarden of in het geval er verliezen of beschadigen optreden naar aanleiding van een contract, onrechtmatige daad of anders van het gebruik van deze Website. Wij zullen alleen aansprakelijk zijn jegens u voor de aanschaffingsprijs van de producten.

9.3. Niks in deze overeenkomst sluit uit or limiteert de aansprakelijkheid voor:

 • – Dood of persoonlijke blessures die voortkomen uit Boi Boi ’s nalatigheid;
 • – Fraude of frauduleuze missrepresentatie;
 • – Elke verbreking van de verplichting geïmpliceerd door sectie 12 van de verkoop van goederen act 1979;
 • – Defecte producten die vallen onder de Consumenten Protectie Act 1987; or
 • – Elke andere materie waarvoor het illegaal zou zijn voor Boi Boi om Boi Boi ’s aansprakelijkheid uit te sluiten of een poging tot uitsluiting.

10. Vouchers

10.1. Boi Boi behoud zich het recht voor om de werking van vouchers te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving.

11. Persoonlijke informatie

11.1. Boi Boi zal de klant zijn persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy beschikbaar op de Website.

12. Anders

12.1. Als jij een klant bent, let wel dat deze overeenkomst is opgesteld onder Nederlands recht. Dit betekend dat alle contracten die voortkomen uit deze overeenkomst eveneens naar Nederlands recht zullen worden nageleefd.

12.2. Als jij een klant bent, heb jij rechten ten opzichte van diensten die niet met redelijke zorg en bekwaamheid zijn uitgevoerd.

12.3. Als jij een bedrijfsklant bent, is deze overeenkomst en iedere dispuut dat er uit voorkomt onderhevig aan de Nederlandse wet.

12.4. Elke sectie in deze overeenkomst is apart van kracht. Als een rechtbank besluit dat een van de secties niet van kracht is, blijven de andere secties in volle kracht.

13. Wijzigingen (alleen) aanbrengen in bedrijven – Niet consumenten

13.1. Deze sectie en zijn aanpassingen aan de voorwaarden zijn alleen van toepassing als je geen consument bent.

13.2. De klant geeft bij deze toe dat in relatie tot het toetreden van de overeenkomst met Boi Boi or PARTNER CATERAAR de klant niet vertouwd op een statement, representatie, geruststelling of garantie (bewust of onbewust) die niet nadrukkelijk genoemd is in deze voorwaarden. Zowel de klant als Boi Boi heeft geen claim voor nalatige misspresentatie gebaseerd op een statement op de Website of in de voorwaarden.

13.3. In aanvulling op secite 9 zal Boi Boi onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk zijn voor de klant, ongeacht of het in het contract staat, een onrechtmatige daad betreft of anders via de Website of gerelateerd aan actief voor:

 • – elk verlies van winsten, verkoop, zaken of omzet;
 • – Verlies of corruptie van data, informatie of software;
 • – verlies van zakelijke mogelijkheden;
 • – verlies van geaniticipeerde spaargelden;
 • – verlies van goodwill; of
 • – Elke indirect of consequent verlies.

13.4. Deze algemene voorwaarden zullen geregeerd worden door en in lijn zijn met het Nederlands recht.

Als klanten vragen of opmerkingen hebben, vragen wij of ze contact opnemen met Boi Boi ‘ customer support via info@boiboi.nl of bellen naar +31 20 6933131.

 • – laatste update: 13/08/2018